Enstrümantasyon ve Kontroller
17 August 2022
Process Safety
17 August 2022

Analitik Enstrümantasyon

Proses Analizörü Hizmetlerimiz Hakkında

Akan Analizör Mühendislik ekibimiz, özelleşmeden tasarıma ve kuruluma, devreye alma ve başlatma sonrasından bakıma kadar analizör projelerinin her aşamasında müşterilere yardımcı olmak için uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Proses Analizörü, tesisteki en gelişmiş ve karmaşık ekipmanlardan biridir ve her proses, ayarlama gereksinimlerine ve ölçüm tekniklerine özel dikkat gerektiren benzersiz koşullara sahiptir. Bu proses koşullarını, tesis standartlarını ve müşterilerimizin dahili işlevlerini anlamak, analitik bir sistemin güvenilirliği, bütünlüğü ve uzun vadeli devamlılığı için bir anahtar niteliğindedir.

Mühendislik Yetenekleri ve Proses Analiz Hizmetleri

 • Fonksiyonel Spesifikasyon
 • Analizör Spesifikasyonu
 • Numune bağlantısından derecelendirmeye kadar eksiksiz numune sistemleri tasarımı.
 • Personel güvenlik sistemleri ve erişim kontrolü dahil bütünsel sistem altyapısı tasarımı.
 • Kontrol, tarihselleştirme, çevresel veri toplama sistemi ve düzenleyici raporlama için DCS(Dağıtılmış Kontrol Sistemi) tesisi ile ara yüz yardımıyla eksiksiz veri yönetim sistemi tasarımı.
 • Bütünsel proses analizörü muhafaza tasarımı.

Destekleyici Yetenekler ve Hizmetler

 • Analizör Muhafazası İmalatı
 • FAT(Fabrika Kabul Testi) ve SAT(Site Kabul Testi) Uygulaması
 • Kurulum Desteği
 • Operasyon, Bakım, Kontrol Sistemleri, Çevre ve Satıcılar gibi çok disiplinli ekiplerin koordinasyonu
 • Başlatma ve Devreye Alma Desteği
 • Operasyon ve Bakım Eğitimi

Proses Analizör Sorunları

 • Her proses kendine has şartlandırma gereksinimlerine ve ölçüm teknolojisi seçimine özel dikkat gösterilmesini gerektiren kendi benzersiz örnek ortamını sunar.

Devreye Alma Hususları

 • Devreye alma sırasında test çubuğunu takma ve tüp destesini bağlama
 • Ön koşullar –FAT ve SAT tamamlama; MOC(Sertifikasyon Bakımı) ve PSSR(Basınç Sistemleri Güvenlik Kuralları) gereksinimleri, eğitim, operatör uyum çalışması
 • Fiziksel donanım geçişini ve prosedür ile alakalı sorunları kapsayacak SAT Planı–DCS/veri işlevlerinin, alarmların, ikinci vardiya kapsamının vb. onaylanması.

Sürekli Emisyon İzleme Hizmetleri (CEMS) ve Çevre Analizörü Hizmetleri

Bir tesisin mevzuata uygunluğu üzerinde etkisi olan en karmaşık ekipmanlardan birisi, Sürekli Emisyon İzleme Sistemlerindeki (CEMS) analizörlerdir. NOx, SOx, CO, Yığın Akışı (Stack Flow) ve Opaklık analizörlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde çalışması için doğru teknolojinin kullanılması gerekir. Bir CEMS analizörünün güvenilirliği, bütünlüğü ve uzun vadeli çalışabilirliği ve çevresel analizör hizmetleri sunmaya devam edebilmesi, süreç koşulları, analizör teknolojisi, standartlar hakkındaki bilginize ve kurum içi kapasitenize bağlıdır.

Akan analizör mühendislik ekibimiz, spesifikasyon, tasarım, kurulum, devreye alma ve kurulum sonrası bakım dahil olmak üzere CEMS projeleriyle ilgili tüm görevlerde müşterilere yardımcı olma konusunda yılların deneyimine sahiptir. Personelimiz, müşterilerimize bu analizörlerle hizmet etme konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübesi sayesinde analizör satıcılarının bile sahip olmadığı uygulamalı deneyime sahiptir.

Mühendislik Kabiliyetleri ve Çevre Analizörü Hizmetleri

 • Analizör Spesifikasyonu
 • İncelemeden derecelendirmeye kadar eksiksiz örnek sistem tasarımı.
 • Kontrol, tarihselleştirme, çevresel veri toplama sistemi ve düzenleyici raporlama için tesisin Dağıtılmış Kontrol Sistemi (DCS) ile bir ara yüz yardımıyla eksiksiz veri yönetim sistemleri tasarımı.
 • Komple Analizör saklama alanı tasarımı.

Destekleyici Kabiliyetler ve CEM (Sürekli Emisyon İzleme) Analizör Hizmetleri

 • Analizör Saklama Alanı İmalatı
 • FAT (Fabrika Kabul Testi) ve SAT (Fabrika Kabul Testi) Uygulaması
 • Kurulum Desteği
 • Başlatma ve Devreye Alma Desteği
 • Operasyon ve Bakım Eğitimi

CEMS Analizörün Bazı Zorlukları

 • Düşük seviyeli SO2 ve NO2 ölçümü (suda çözünür)
 • Yüksek parçacıklı ortamlar
 • Yüksek NH3 (Amonyak) içeren ortamlar
 • Yukarı ve aşağı yönlü akış ölçüm sistemlerini içeren NOx azaltma sistemleri

Devreye Alma Hususları

 • Devreye alma esnasında probu ve tüp destesinin bağlantısını kurun.
 • Ön koşullar – FAT ve SAT testlerinin tamamlanması; MOC (Sertifikasyon Bakımı)  ve PSSR (Basınç Sistemleri Güvenlik Yönetmeliği)  gereksinimleri, eğitim, teknisyen oryantasyonu.
 • Fiziksel ekipman geçişini ve prosedür ile ilgili sorunları kapsayacak SAT Planı– DCS/veri fonksiyonlarının, alarmların, ikinci vardiya kapsamının vb. doğrulanması.

Hava Kalitesi İzleme Sistemleri Analizörleri

Hava kalitesi izleme sistemleri, rüzgarın hızı ve yönü ile hava ile ilgili diğer parametreleri ve ayrıca S02, S03, CO, NOx ve THC (Tetrahidrokanabinol) gibi kirletici gazları ölçen cihazlardır.

Bu bağlamda başta petrol rafinerileri olmak üzere çeşitli endüstriyel ortamlarda VOC (Uçucu Organik Bileşikler) ölçümünden söz edilebilir.

Mühendislik Kabiliyetleri ve AQM(Hava Kalitesi İzleme) Analizörü Hizmetleri

 • Fonksiyonel Spesifikasyon
 • Analizör Spesifikasyonu
 • Numune kılavuzundan tesviyeye kadar eksiksiz numune sistemleri tasarımı.
 • Personel güvenlik sistemleri, erişim kontrolünü içeren komple sistem altyapısı tasarımı.
 • Kontrol, tarihselleştirme, çevresel veri toplama sistemi ve düzenleyici raporlama için tesisin Dağıtılmış Kontrol Sistemi (DCS) ile ara yüzden eksiksiz veri yönetim sistemleri tasarımı.
 • Komple Analizör saklama alanı tasarımı.

Destekleyici Kabiliyetler ve Hizmetler

 • Analizör Saklama Alanı İmalatı
 • FAT ve SAT Uygulaması
 • Multi-disipliner ekiplerin koordinasyonu - Operasyonlar, Bakım, Kontrol Sistemleri, Çevre ve Satıcılar.
 • Başlatma ve Devreye Alma Desteği
 • Operasyon ve Bakım Eğitimleri

Su Kalitesi İzleme Sistemleri Analizörleri

Su kalitesi izleme sistemleri, çeşitli su kaynaklarında toplam azot (TN), toplam fosfat (TP) ve kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) gibi kirleticilerin miktarını ölçen cihazlardır. Bu parametreler, çeşitli endüstrilerin ihtiyaçlarına ve ilgili kurallara göre tanımlanabilir.

Mühendislik Kabiliyetleri ve WQM(Su Kalitesi İzleme) Analizörü Hizmetleri

 • Analizör Spesifikasyonu
 • Numune kılavuzundan tesviyeye kadar eksiksiz numune sistemleri tasarımı.
 • Kontrol, tarihselleştirme, çevresel veri toplama sistemi ve düzenleyici raporlama için tesisin Dağıtılmış Kontrol Sistemi (DCS) ile ara yüzden eksiksiz veri yönetim sistemleri tasarımı.
 • Komple Analizör saklama alanı tasarımı.

Destekleyici Kabiliyetler ve WQM Analizörü Hizmetleri

 • Analizör Saklama Alanı İmalatı
 • FAT & SAT Uygulaması

Ekibimizin yeteneklerinden nasıl faydalanabileceğinizi öğrenin.